Opis projektu

Logotyp projektu "Kultura w zasięgu 2.0". fot. arch. Departamentu CyfryzacjiUrząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego wykorzystuje nowoczesne technologie, aby chronić kulturalne dziedzictwo regionalne. Realizując projekt „Kultura w zasięgu 2.0” doposaża instytucje kultury regionu w nowoczesny sprzęt, digitalizując ich cenne zasoby, a, tworząc nowoczesne internetowe portale  - wprowadza je w globalny zasięg. 

Cel projektu:

Bezpośrednim celem Projektu jest udostępnienie wszystkim zainteresowanym, w tym głównie mieszkańcom regionu, narzędzi do aktywnego uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych regionu jak również, poprzez ucyfrowienie zasobów muzeów, bibliotek i innych instytucji, zachowanie dziedzictwa regionalnego dla przyszłych pokoleń.

Efekty projektu:

Realizacja Projektu pozwoli na zwiększenie dostępności zasobów kulturalnych oraz przyczyni się do rozwoju gospodarczego regionu, a także zapewni ciągłość wsparcia dla sektora kultury Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wartość projektu: 25.381.176,47 zł w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 -  21.573.999,99 zł oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu - 3.807.176,48 zł

Okres realizacji:

30.09.2017 – 31.12.2023

Grupa docelowa:

Mieszkańcy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Opis Projektu „KULTURA W ZASIĘGU 2.0”

Założeniem projektu jest udostępnienie wszystkim zainteresowanym, w tym głównie mieszkańcom regionu, narzędzi do aktywnego uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych regionu jak również, poprzez ucyfrowienie zasobów instytucji kultury, zachowanie dziedzictwa regionalnego dla przyszłych pokoleń.

Realizacja Projektu pozwoli na zwiększenie dostępności zasobów kulturalnych oraz przyczyni się do rozwoju gospodarczego regionu, a także zapewni ciągłość wsparcia dla sektora kultury Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Priorytetowe założenia Projektu osiągnięte zostaną dzięki szeregowi zadań obejmujących zwiększenie zakresu stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w sferze usług publicznych przez digitalizację, publikację i zastosowanie zasobów dziedzictwa regionalnego znajdującego się w posiadaniu jednostek kultury.

Digitalizacja poza swego rodzaju kopią bezpieczeństwa umożliwia upublicznienie zbiorów w postaci cyfrowej jak też wykorzystanie ich do różnych celów np. promocyjnych czy na potrzeby wirtualnego przewodnictwa. Dzięki realizacji Projektu dziedzictwo regionu stanie się powszechnie dostępne dla osób nim zainteresowanych, łatwiej będzie prowadzić badania naukowe, zaś wykorzystanie zdigitalizowanego zasobu do celów promocyjnych oraz przewodnickich znacząco wpłynie na życie turystyczne regionu, m.in. ułatwiając udział w nim osobom obcojęzycznym.

Kultura w zasięgu 2.0

Projekt „Kultura w zasięgu 2.0” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu.

Najczęściej czytane

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
Departament Cyfryzacji
Biuro projektów digitalizacji zasobów kultury
ul. Włocławska 167 G
87-100 Toruń
56 62 18 792

Deklaracja dostepności

 
Zgadzam się na przechowywanie w urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies. Możesz zmienić ustawienia obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Korzystając z naszych stron bez zmiany tych ustawień wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies.